Φυσικοθεραπευτήριο

Εξοπλισμός

Υπηρεσίες

Επικοινωνία

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ


Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν δύναται να μετακινηθεί, το πρόγραμμα αποκατάστασης εφαρμόζεται στο σπίτι του, με τη χρήση κατάλληλου φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού.