ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: PHYSIOCOSMOS ILION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: PHYSIOCOSMOS ILION

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 74 Τ.Κ 13122 ΙΛΙΟΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50% 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΟΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΦΜ: 800810139

Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 141623008000

ΤΗΛ: 213 0447506